Project G.I.R.L. (Gender Inclusieve Ruimte Leeft)

Amber Grymonpon doet haar stage bij Vital.Cities, een onderzoeks- en expertisecentrum gelinkt aan Howest. Vital Cities wil een beweegvriendelijke omgeving creëren voor iedereen. Het project G.I.R.L.! (Gender Inclusieve Ruimte Leeft) is gestart vanuit de vaststellingen dat meisjes de publieke ruimte anders ervaren dan jongens en er ook veel minder tijd doorbrengen. Elysse Defevere zit in haar laatste jaar sociaal werk bij Howest en linkt ook haar bachelorproef hieraan.

Komerbi besloot om met de meisjeswerking mee te werken aan dit project en onderzoek. Via een georganiseerde wandeling bezochten we pleintjes en publieke ruimtes rond Sint-Pieters, waar de meisjes hun input konden geven en eigen ideeën konden toevoegen.

We sloten de dag af met lekkere oliebollen op de Brugse meifoor!

Leave a Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap