Francis De Maertelaere

Ik ben Francis en ben van opleiding regent Nederlands, geschiedenis en niet-confessionele zedenleer. Ik geef sinds 1996 les in het Zeelyceum in De Haan: een school waar kinderen met medische problemen tijdens hun opname in het preventorium les kunnen volgen. In het Zeelyceum werken we met een systeem van begeleid zelfstandig leren, wat vrij gelijkaardig is aan het coachen bij Komerbi. Ik ben bij Komerbi begonnen als coach voor de vakken Nederlands en Engels. Het enthousiasme en het engagement van zowel de jongeren als Salim en Samia heeft ervoor gezorgd dat ik niet lang moest nadenken toen mij werd gevraagd om deel uit te maken van het team. 

Ik ben vrij lang actief geweest in de Brugse scoutsgroep Tilleghem, waar ik in de loop van mijn 8 jaar leiding ongeveer bij alle leeftijdscategorieën heb gestaan. Gouden tijden!  Al sinds het jaar 2000 ga ik tijdens de eerste week van de paasvakantie mee als begeleider met de zeilreis van de Brugse Middenschool. Het is overigens daar dat ik voor het eerst Samia ontmoette. In mijn vrije tijd ben ik hoofdzakelijk met muziek, tennis en bordspellen bezig. Ook in mijn job gebruik ik regelmatig een bordspel om mijn leerlingen op een alternatieve manier iets bij te brengen over taal.

Ik hoop dat ik met mijn ervaring een meerwaarde kan betekenen voor Komerbi en dat ik de jongeren mee kan helpen in hun ontwikkeling op schools en buitenschools gebied.

Tell me and I forget, teach me and I may remember. Involve me and I learn.