Young Curators: Toonmoment

Eén van onze jongeren kreeg de kans om deel te nemen aan het project “Young Curators”
Dit was de vierde editie van Young Curators die jongeren stimuleren om hun artistieke passies naar boven te halen met steun van professionele coaches en gekozen kunstenaars. Het thema was Slow.

Ik ben Hasseb Noori en ik deed mee met de vierde editie van young curators. In september 2021 heb ik een suggestie gekregen van begeleiders in Komerbi dat er een project aan de gang zal gezet worden voor jongeren die passie hebben voor artistieke vorming. Ik zag het meteen zitten en ik heb me dan ingeschreven om mee te doen.

Lees hier het verslag van Hasseb N.

De eerste keer moesten deelnemers zich om 11u verzamelen in De Tank, ik ging ernaar toen, zo zenuwachtig was ik, dat mijn handen trilden. Ik werd dan ontvangen door Elke, één van de coaches. We maakten kennis met elkaar, zowel met Elke en de deelnemers. Onze bijeenkomst was bedoeld om elkaar te leren kennen en uitleg te krijgen over wat we gaan doen en kunnen doen. Na de middag was het zeer spontaan gegaan, was ik met iedereen aan het praten en praten en praten. We voelden echt een klik. Na aantal maanden zijn we weer gaan bijeenkomen. Dat was dan in de Kerstvakantie, zo moesten we gedurende eerste week overleggen en brainstormen. Dan kwam er nog jongeren bij en Dries (ook een coach). Daarna brainstormden we over wat we willen, wat we kunnen realiseren en hoe we het zullen aanpakken. We moesten wil rekening houden met de thema (Slow). We hebben dan in die week onze ideeën toegepast naar bepaalde overgangsfasen. We moesten dan wel onze ideeën verderuitwerken naar een uitgebreide concept. Na lang overleggen zijn we allemaal tot een conclusie gekomen om iets te doen met beeld, dans en muziek.We zijn allemaal intensief bezig geweest. We merkten dat onze groep ook hechter en meer relationeel begon te worden. Wat echt voor ons allemaal een mooi geschenk was. We lachtten, we praatten heel veel en soms waren er ook wat onenigheden en ik vind da het erbij mocht horen want zo konden we elkaars meningen uithoren en dat vond ik zeer belangrijk. We hadden beslist om onze toonmoment uit te voeren in het weekend. En ik moet zeggen dat het geslaagd was. Publiek vond het overtreffend, geweldig en geslaagd. We vonden het zelf super en we waren heel blij dat het ons allemaal is gelukt. Zo kwamen we dan tot het einde en slootten we dit hoofdstuk af. Wat niet betekent dat we elkaar terug zullen zien! 

Leave a Comment