Be Philanthropy

De Koning Boudewijnstichting organiseerde op 27 april het evenement “Be Philantrophy 2023”. We werden er met Komerbi uitgenodigd om deel te nemen aan een boeiend panelgesprek over lokale filantropie.

Verschillende sprekers die het algemeen welzijn voorop stellen, deelden interessant ideeën, nieuwe inzichten en verschillende perspectieven over dit onderwerp. Dit onder leiding van de sympathieke Friedl Lesage.

“Be Philanthropy wil ons aanmoedigen om filantropie te erkennen, te bevorderen en te faciliteren, op lokaal, nationaal, Europees of internationaal niveau, door trends, kansen, moeilijkheden, innovaties te onderzoeken en hoe filantropie een nog grotere impact kan hebben in het dienen van het algemeen belang.” -KBS

Leave a Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap