Jeugdwerk meets onderwijs

Binnen Komerbi wordt er enerzijds een leerplatform aangeboden bestaande uit wekelijkse ontmoetingen tussen de jongeren (Komerbies) en hun coaches (Coach’erbies). Tijdens het leerplatform wordt er vanuit professionele expertise gewerkt om onze Komerbies te ondersteunen in hun educatief traject en zo schoolachterstand gradueel weg te werken. Dit wordt gedaan door vrijwillige, Brugse Coach’erbies die een grote diversiteit in achtergrond, leeftijd en vakkennis hebben.

Anderzijds worden er maandelijks diverse activiteiten en workshops georganiseerd die de jongeren ondersteunen in hun talentontwikkeling en zelfontplooiing. Onze jongeren worden aangemoedigd actoren te worden m.b.t. hun eigen leven, hun omgeving en de samenleving. We geloven dat het delen van een gemeenschappelijk plaats en doel, waarin iedereen zich kan vinden en heruitvinden, de sociale cohesie in Brugge ten goede zal komen.

Leave a Comment

Share via
Copy link
Powered by Social Snap