front-page

Tijdelijke website

Komerbi is de eerste safe space in Brugge die als ultieme doel gelijke kansen wil bieden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen. Onze werking vertrekt vanuit het idee dat de talenten van deze Brugse jongeren gezien, erkend en ontwikkeld moeten worden zowel binnen als buiten de school. Daarom worden onze Komerbies begeleid in het vormgeven van hun identiteit en ondersteund in het wegwerken van eventuele schoolachterstand. Dit wordt gedaan door zowel coachingsmomenten als vrijetijdsactiviteiten aan te bieden.

Doe een gift

Wil je graag je steentje bijdragen aan de ontwikkeling en de toekomst van onze jongeren? Voel je vrij om een gift te schenken via de Komerbi bankrekening!

BE 60 3632 0404 2570

Over ons

Ontstaan

Komerbi werd opgericht door sociaal geëngageerde Bruggelingen met een hart voor de jeugd. Ervaringen als leerkrachten en jeugdwerkers leerden hen dat de maatschappelijk kwetsbaardere jongeren uit Brugge op zoek waren naar een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en hun capaciteiten kunnen ontwikkelen en benutten. Vanuit deze nood is de jeugdwelzijnsorganisatie “Komerbi” ontstaan, een organisatie door jongeren voor jongeren waar iedereen inspraak heeft.

Wie zijn we?

Samia Helsmoortel, leerkracht levensbeschouwing in het basis- en secundair onderwijs. Een empathische ziel die al snel de noden en wensen van anderen inziet en hiermee aan de slag gaat.

“Wees wie je nodig had toen je jonger was.”

Salim Benaadjou, jeugdwerker en ondernemer die graag de noden van jongeren omzet in allerlei creatieve projecten. Hij zet zich in om de jongeren hun talenten te leren ontdekken en deze te helpen ontwikkelen.

“Geef jongeren terug hoop.”

Francis,

Werking: Jeugdwerk meets onderwijs

Binnen Komerbi wordt er enerzijds een leerplatform aangeboden bestaande uit wekelijkse ontmoetingen tussen de jongeren (Komerbies) en hun coaches (Coach’erbies). Tijdens het leerplatform wordt er vanuit professionele expertise gewerkt om onze Komerbies te ondersteunen in hun educatief traject en zo schoolachterstand gradueel weg te werken. Dit wordt gedaan door vrijwillige, Brugse Coach’erbies die een grote diversiteit in achtergrond, leeftijd en vakkennis hebben.

Anderzijds worden er maandelijks diverse activiteiten en workshops georganiseerd die de jongeren ondersteunen in hun talentontwikkeling en zelfontplooiing. Onze jongeren worden aangemoedigd actoren te worden m.b.t. hun eigen leven, hun omgeving en de samenleving. We geloven dat het delen van een gemeenschappelijk plaats en doel, waarin iedereen zich kan vinden en heruitvinden, de sociale cohesie in Brugge ten goede zal komen.

Onze missie

Welzijn en identieit

Het ontwikkelen van een eigen identiteit is voor jongeren uit maatschappelijk kwetsbare situaties niet altijd even gemakkelijk. Met Komerbi begeleiden we deze jongeren in dit continu proces en staan we hen bij in moeilijke periodes. Door gehoor te geven aan hun noden en hen een veilige omgeving aan te reiken waar ze zichzelf kunnen zijn, hopen we een positieve invloed te hebben op hun identiteitsontwikkeling en welzijn.

Media